Idyll's Fall-signed-768x486EDU networking poskytuje přátelsky laděný prostor pro sdružování lidí, kteří se aktivně zabývají problematikou inovací ve vzdělávání. Hlavním účelem setkávání je:

 • Vzájemná podpora, hledání možností spolupráce a obchodních příležitostí.
 • Budování vztahů.

Setkávání probíhá na pravidelných edu snídaních s omezenou kapacitou zúčastněných. Kromě hlavního účelu snídaní (hledání možností spolupráce a budování vztahů) je také v omezené míře možné, že snídaně poslouží k výměně názorů, pochopení vzájemných postojů, rozšířování perspektiv a nebo ke sdílení zkušeností.


Snídaně probíhají takto:

 • Účastníci pozvolně přicházejí a berou si připravenou snídani. Probíhá volná diskuze u jídelního stolu, pro kterou je vyhrazeno 15 minut.
 • Po volné diskuzi moderátor snídaně vyzve účastníky k přesunu do jednacího prostoru. Tam bude během následujících 75 minut probíhat moderovaný networking. Pro následné individuální diskuze bude prostor k dispozici ještě na dalších 30 minut po skončení moderované části.
 • Na začátku moderované části mohou účastníci nechat kolovat své vizitky okolo stolu.
 • Moderovaná část je rozdělena na dvě kola. V prvním kole každý účastník prezentuje čím se zabývá, jakou formu pomoci nebo podpory hledá, popřípadě jakou formu pomoci nebo podpory nabízí ostatním. V druhém kole mají účastníci možnost jeden po druhém diskutovat, jaké možnosti spolupráce mezi nimi mohou vznikat nebo si domlouvat individuální schůzky k podrobnější diskuzi. V průběhu moderované části je možné pokládat doplňující dotazy a volněji diskutovat, avšak moderátor dbá na to, aby každý dostal rozumně dlouhý časový úsek pro vlastní prezentaci.
 • Je přípustné, aby se moderovaný networking časově protáhnul. Moderátor ale nedovoluje prodloužení delší než 15 minut. Pokud někdo potřebuje skončit dřív nebo přesně po oficiálním konci moderované části, je vhodné o tom dát moderátorovi předem vědět, aby případně mohl dotyčného upřednostnit v prezentaci.
 • Velikost skupiny je omezena na 10 lidí. Smyslem tohoto omezení je, aby se na každého dostalo rozumné množství času k vlastní prezentaci, při které by se necítil pod časovým tlakem.
 • Při přihlašování na snídaně jsou vyhrazena čtyři upřednostněná místa. Upřednostnění spočívá v tom, že účastníci se na tato místa mohou volně přihlásit nejdříve 4 dny před zahájením snídaně. Místa jsou vyhrazená pro:
  • Dvě místa pro nově příchozí, kteří působí v oblasti vzdělávání, a na edu snídani ještě nebyli. Motivací je umožnit nově příchozím účastnit se i v případě, že by na snídaních byla kapacita zaplněna účastníky z minula.
  • Dvě místa pro účastníky, jejichž hlavní oblast působení není ve vzdělávání. Tito účastníci jsou vítaní, protože výrazně zlepšují různorodost skupiny a je žádoucí, když se během diskuzí občasně objeví poptávka nebo nabídka vzdálená od problematiky vzdělávání.
 • Úlohou moderátora je vytvářet ve skupině bezpečné prostředí. V ideálním případě tak, aby nabídka a poptávka každého účastníka byla vyslyšena a ostatními pochopena. Podrobně o roli moderátora zde.
 • Na konci snídaně odevzdává každý účastník předem vyhlášenou částku moderátorovi. Poplatek slouží hlavně jako monitorovací mechanismus, který indikuje, že účast na edu snídaních je dostatečně přínosná a účastníkům stojí za to. Peníze budou použity na zaplacení snídaně a nájmu prostor, pro zlepšení komfortu při příštích snídaních, vytvoření finanční rezervy edu networkingu, k moderátorské odměně a v nejlepším možném případě si je někdo nechá v kapse.