Role moderátora

Úlohou moderátora je vytvářet ve skupině prostředí, které je příznivé pro vzájemné pochopení. Ideálně by každé nabídce a poptávce mělo být porozuměno. Pro moderátora platí:

  • Jde o dobrovolnou úlohu běžně bez nároku na odměnu. Moderátor platí poplatek za snídani stejně jako ostatní účastníci snídaně.
  • Pokud moderátor není přímo vyžádán nebo pokud k tomu nepanuje jiná výrazná potřeba, moderátor upozaďuje svoji osobní nebo profesní prezentaci, aby tak dával prostor ostatním.
  • Moderátor usměrňuje diskuzi tak, aby šlo povětšinou o prezentace nabídky a poptávky a v duchu „jak si můžeme navzájem prospět”.
  • Na místě je o 5 minut dřív, aby přivítal příchozí účastníky.
  • Na konci vybírá peníze od účastníků, z nichž hradí snídaně a nájemné. Přebytek nechává edu networkingu.